Novinky

Existuje rastúci vedecký dôkaz, že toxické emócie môžu prispievať k ochoreniam a vedomie, že emócie, pocity a sila myslenia majú priamy vplyv na naše fyzické zdravie. V dôsledku toho narastá záujem zmeniť spôsob, akým myseľ ovplyvňuje telo a vytvára optimálne zdravie.

Novinky je možné onedlho nájsť v anglickej casti webu pod Latest news aj v slovenskom jazyku.