Čo je ThetaHealing®?

ThetaHealing® je meditačná technika, ktorá v spolupráci s Najčistejšou Univerzálnou Energiou Stvorenia umožňuje pracovať u klienta s hlbokými blokmi, emočnými vzorcami uloženými v podvedomí a tieto následne transformovať za účelom dosiahnutia zlepšenia kvality života.
ThetaHealing® nie je spojená so žiadnym náboženstvom. Technika pracuje s najčistejšou tvorivou energiou lásky, ktorá je prístupná každému z nás, je však potrebné veriť, že s ňou môžeme a máme právo spolupracovať. ThetaHealing®  nás naučí ako využívať vlastnú prirodzenú intuíciu prostredníctvom spojenia s bezpodmienečnou láskou Tvorivej Energie, ktorá je zdrojom liečivej sily a lásky. Techniku je možné využiť na pomoc priateľom, rodine, zvieratám aj rastlinám.

Prečo ThetaHealing?

Hladina Theta (4-7 Hz) je hladina, ktorú je možné dosiahnuť počas hlbokej meditácie. Predstavuje stav mysle kedy dochádza k zmene frekvencií mozgových vĺn čo má za následok aktivovanie rôznych procesov v mysli podporujúcich vnútorný pokoj, harmóniu, predstavivosť, tvorivosť, liečebných aktivít smerujúcich k všeobecnému duchovnému rozvoju. Dosiahnutie hladiny theta, nám umožňuje pracovať s vedomou a podvedomou časťou mysle kedy je možné spojenie sa so zdrojom vyššej univerzálnej energie a môžme sa stať svedkom zázračných uzdravení a pozitívnych zmien, pochopiť s ľahkosťou mnoho problémov a porozumieť mnohým veciam, čo za plného vedomia človek nie je jednoduché. Prostredníctvom tejto metódy je možné prípadne vyriešiť problém, s ktorým si dlhodobo nevieme rady.

 

ThetaHealing® sa vyvinula v 90-tých rokoch minulého storočia. Jej zakladateľkou je Vianna Stibal, ktorá sa v tom čase zaoberala prírodným liečiteľstvom, terapeutickými masážami a intuitívnou diagnostikou. Vianne v tom čase diagnostikovali rakovinu, ktorá zasahovala jej pravú nohu. Konvenčné aj alternatívne metódy liečby boli odskúšané Viannou, ale bez úspechu.

Počas jednej z terapií, ktoré Vianna viedla, zistila, že je možné nariadiť okamžité uzdravenie fyzického ochorenia klientky a byť svedkom tohto liečenia. Keď svoj ​​objav aplikovala na vlastnom rakovinovom ochorení úspešne ho vyliečila.
Elektroencefalograf ukázal že sa mozog praktikantov ThetaHealing® prepína do théta vĺn. Počas práce praktikanta s klientom sa klient presunul do hladiny théta tiež. Praktici podľa Vianny využívajú pri terapiách théta i gama vlny a že klient “upadá do théta” v priebehu liečenia čo umožňuje okamžité úspechy.

viac informácií na www.thetahealing.com

ThetaHealing® To čo sa deje v našom živote sme si vytvorili prostredníctvom myšlienok, názorov a vzorcov “skrytých” v našom podvedomí. 88% mysle tieto presvedčenia, názory a vzorce správania drží. Zmena života súvisí so zmenou presvedčení a názorov, ktoré sú v podvedomí skryté.
Presvedčenia si v podvedomí držíme na štyroch rôznych úrovniach:

  • základná úroveň (súčasný život),
  • genetická úroveň (dedičná),
  • iné životy a
  • úroveň duše

Presvedčenia základnej úrovne – väčšinu týchto presvedčení sme získali v priebehu tohto života do veku 4 rokov. Práve v skorom veku, ba dokonca počas tehotenstva je formovaná väčšina životných presvedčení, názorov a vzorcov správania. Tieto programy a presvedčenia budú stále nevedome ovplyvňovať či zasahovať do nášho života, až kým si ich neuvedomíme a na vedomej úrovni nezmeníme.

Presvedčenia genetickej úrovne – sú získané od našich predkov, pričom sme ovplyvňovaní až 7 generácií dozadu (a náš život ovplyvňuje 7 generácií dopredu). Na tejto úrovni môžu byť rôzne druhy názorov, presvedčení, ktoré si Vaša rodina nesie niekoľko desaťročí či dokonca stáročí.

Úroveň historická (iných životov) – tieto presvedčenia pochádzajú zo spomienok na iné životy, ktoré niektorí ľudia považujú za “minulý život” a iní sa domnievajú, že ide o “paralelné životy”. Práve na tejto úrovni sú držané rôzne obavy a fóbie. Spomienka z iného života môže vytvoriť následky v tomto živote. ThetaHealing® technika môže spomienku zmeniť tým, že naučí podvedomie rozdiel medzi tým, čo sa stalo vtedy a čo sa deje teraz.

Presvedčenia na úrovni duše – zahŕňa presvedčenia o tom, kým v svojej podstate skutočne sme. Sú to zvyčajne presvedčenia o tom, kým sme a aký je náš účel v tomto živote. Odzrkadľuje náš pohľad na radosť, šťastie, lásku, mier atď ….